Skip to content

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 07/22/2023

1. Inledning

1.1 Välkommen till vår webbplats, ethereumcode.io (”Webbplatsen”). Kontakta oss via support@ethereumcode.io för den primära kontakten.

1.2 Vår Webbplats är en samlingsplats för information om tredjeparts handelsplattformar (”Tredjepartsplattformar”) och motsvarande tjänster (”Tjänster”).

1.3 Din (”Du”, ”Din” eller ”Användaren”) användning av vår Webbplats och våra Tjänster regleras av följande Användarvillkor (”Villkoren”). Vi uppmanar dig att läsa dessa villkor noggrant. Din åtkomst till eller användning av vår webbplats och våra tjänster innebär att du godkänner villkoren. Om du inte samtycker till någon aspekt av dessa villkor måste du avstå från att använda vår webbplats och våra tjänster.

1.4 Vår Integritetspolicy är en naturlig del av dessa Villkor. Genom att godkänna dessa villkor accepterar och samtycker du automatiskt till vår integritetspolicy.

2. Behörighet

2.1 För att använda vår webbplats och våra tjänster, se till att du:

2.1.1 Är minst 18 år gammal;

2.1.2 Har rätt, befogenhet och kapacitet att samtycka till dessa Villkor och följa dem;

2.1.3 Du möter inga juridiska hinder för att använda vår webbplats och våra tjänster enligt dina lokala lagar.

3. Begränsade områden

3.1 Vissa territorier eller användardemografier kan drabbas av begränsningar eller förbud mot åtkomst till vår webbplats och våra tjänster av juridiska skäl, regleringsskäl eller riskhanteringsskäl.

3.2 Användare från vissa länder kan behöva uppfylla ytterligare villkor eller krav. När du besöker något av de begränsade territorierna kan det hända att vår webbplats och våra tjänster inte är tillgängliga eller blockerade.

4. Förbjudna aktiviteter

4.1 När du använder vår webbplats och våra tjänster ska du avstå från aktiviteter som:

4.1.1 göra intrång i några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller andra rättigheter;

4.1.2 Införliva skadligt, stötande, ärekränkande, rasistiskt eller olämpligt innehåll;

4.1.3 Innebär användning av virus eller skadlig programvara;

4.1.4 Bryta mot några lagar;

4.1.5 Störa andra Användares användning av Webbplatsen eller Tjänsterna.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Innehållet på vår webbplats, inklusive text, grafik, logotyper och programvara, tillhör oss eller våra licensgivare och skyddas av lagar om immateriella rättigheter.

5.2 Din användning av vår webbplats och våra tjänster medför inga rättigheter avseende vår eller tredje parts immateriella egendom.

6. Begränsning av skadeståndsansvar

6.1 Webbplatsen och tjänsterna erbjuds ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier om noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet för webbplatsen, tjänsterna eller relaterad grafik.

6.2 Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada, direkt eller indirekt, som uppstår till följd av eller i samband med användningen av vår webbplats eller våra tjänster.

7. Tjänster eller innehåll från tredje part

7.1 Våra Tjänster kan omfatta innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Vi varken kontrollerar, stöder eller tar ansvar för sådant innehåll eller sådana tjänster.

8. Länkar till andra webbplatser

8.1 Länkar till tredje parts webbplatser kan finnas på vår webbplats för din bekvämlighet. Vi utövar ingen kontroll över dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem.

9. Ändringar av dessa villkor

9.1 Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra dessa villkor. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar genom att publicera de uppdaterade villkoren på denna sida.

9.2 Granska dessa Villkor med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Eventuella ändringar av dessa villkor träder i kraft när de publiceras på denna sida.

10. Uppsägning

10.1 Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller stänga av din tillgång till vår Webbplats och våra Tjänster omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, om du bryter mot dessa Villkor.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

11.1 Dessa villkor ska tolkas och regleras av lagarna i vårt företags jurisdiktion, oavsett dess konflikt med lagbestämmelser.

11.2 Du samtycker till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna inom vårt företags jurisdiktion för lösning av eventuella tvister som härrör från dessa villkor eller webbplatsen eller tjänsterna.

12. Kontakta oss

12.1 Om dessa Villkor ger upphov till några frågor, vänligen kontakta oss på support@ethereumcode.io.

Förbättra din förmåga att handla

Ta steget in i framtidens tillgångshandel med vår innovativa plattform Ethereum Code, en toppmodern integration av AI och big data som ger överlägsen handelskompetens. Vårt mål är att ge handlarna möjlighet att överlista marknaderna med precision och finess.