Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 07/22/2023

1. Inleiding

1.1 Welkom op onze website, ethereumcode.io (“Site”). Neem contact met ons op via support@ethereumcode.io voor de primaire contactpersoon.

1.2 Onze Site is een verzameling van informatie over handelsplatformen van derden (“Platformen van derden”) en bijbehorende diensten (“Diensten”).

1.3 Uw (“U”, “Uw”, of “Gebruiker”) gebruik van onze Site en Diensten is onderworpen aan de hiernavolgende Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). We raden u aan deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Uw toegang tot of gebruik van onze Site en Services betekent dat u akkoord gaat met de Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig aspect van deze Voorwaarden, dient u af te zien van het gebruik van onze Site en Services.

1.4 Ons Privacybeleid is een inherent onderdeel van deze Voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, accepteert u automatisch en stemt u in met ons Privacybeleid.

2. Subsidiabiliteit

2.1 Om onze Site en Services te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u:

2.1.1 Niet jonger zijn dan 18 jaar;

2.1.2 Het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebben om in te stemmen met deze Voorwaarden en zich eraan te houden;

2.1.3 Geen juridische belemmeringen ondervinden bij het gebruik van onze site en services onder uw lokale wetgeving.

3. Beperkte gebieden

3.1 Bepaalde gebieden of gebruikersdremografieën kunnen te maken krijgen met een beperking of verbod van toegang tot onze site en services op grond van juridische, regelgevende of risicomanagementoverwegingen.

3.2 Gebruikers uit bepaalde landen moeten mogelijk voldoen aan aanvullende voorwaarden of vereisten. Als u een van de Beperkte Gebieden bezoekt, is het mogelijk dat onze site en services niet beschikbaar of geblokkeerd zijn.

4. Verboden activiteiten

4.1 Onthoud u tijdens het gebruik van onze Site en Services van activiteiten die:

4.1.1 Inbreuk maken op rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten;

4.1.2 schadelijke, beledigende, lasterlijke, racistische of ongeschikte inhoud bevatten;

4.1.3 Het gebruik van virussen of schadelijke software;

4.1.4 Alle wetten overtreden;

4.1.5 Het gebruik van de Site of Services door andere Gebruikers verstoren.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De inhoud van onze Site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van ons of onze licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten.

5.2 Uw gebruik van onze Site en Services verleent geen rechten met betrekking tot ons intellectuele eigendom of dat van derden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 De Site en Services worden aangeboden op een “as is” en “as available” basis, zonder expliciete of impliciete garanties over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de Site, Services of gerelateerde afbeeldingen.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Site of Services.

7. Diensten of inhoud van derden

7.1 Onze Services kunnen content of diensten bevatten die door derden worden geleverd. Wij controleren, onderschrijven en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud of diensten.

8. Koppelingen naar andere websites

8.1 Links naar websites van derden kunnen voor uw gemak op onze Site staan. We oefenen geen controle uit over deze sites of bronnen en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor.

9. Wijzigingen in deze voorwaarden

9.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen wanneer dat nodig is. We houden je op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

9.2 Controleer deze Voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

10. Beëindiging

10.1 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Site en Services onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, als u deze Voorwaarden schendt.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1 Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van het rechtsgebied van ons bedrijf, ongeacht de bepalingen van conflictenrecht.

11.2 U stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van ons bedrijf voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of de Site of Services.

12. Contact opnemen

12.1 Als deze Voorwaarden vragen oproepen, neem dan contact met ons op via support@ethereumcode.io.

Verbeter uw handelsvaardigheden

Stap in de toekomst van de handel in activa met ons innovatieve platform Ethereum Code, een state-of-the-art integratie van AI en big data die superieure handelsvaardigheden oplevert. Ons doel is om handelaren in staat te stellen de markten met precisie en finesse te slim af te zijn.