Skip to content

Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 07/22/2023

1. Ievads

1.1 Laipni lūgti mūsu tīmekļa vietnē ethereumcode.io (“Vietne”). Sazinieties ar mums, izmantojot support@ethereumcode.io, lai iegūtu galveno kontaktpersonu.

1.2. Mūsu Vietne ir informācijas krātuve par trešo pušu tirdzniecības platformām (“Trešo pušu platformas”) un attiecīgajiem pakalpojumiem (“Pakalpojumi”).

1.3. Jūsu (“Jūs”, “Jūsu” vai “Lietotājs”) mūsu Vietnes un Pakalpojumu izmantošanu reglamentē turpmāk minētie Lietošanas noteikumi (“Noteikumi”). Mēs aicinām jūs uzmanīgi izlasīt šos Noteikumus. Jūsu piekļuve mūsu Vietnei un Pakalpojumiem vai to izmantošana nozīmē, ka piekrītat šiem Noteikumiem. Ja nepiekrītat kādam šo Noteikumu aspektam, ir jāatsakās no mūsu Vietnes un Pakalpojumu izmantošanas.

1.4 Mūsu konfidencialitātes politika ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs automātiski pieņemat un piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.

2. Atbilstība

2.1 Lai izmantotu mūsu Vietni un Pakalpojumus, pārliecinieties, ka jūs:

2.1.1 Ir ne jaunāki par 18 gadiem;

2.1.2 ir tiesības, pilnvaras un rīcībspēja piekrist šiem Noteikumiem un tos ievērot;

2.1.3 Nesaskarties ar juridiskiem šķēršļiem mūsu Vietnes un Pakalpojumu izmantošanā saskaņā ar jūsu vietējiem likumiem.

3. Aizliegtās zonas

3.1. Tiesisku, regulatīvu vai riska pārvaldības apsvērumu dēļ var tikt ierobežota vai aizliegta piekļuve mūsu Vietnei un Pakalpojumiem noteiktās teritorijās vai lietotāju demogrāfiskajās grupās.

3.2. Lietotājiem no noteiktām valstīm var būt jāievēro papildu nosacījumi vai prasības. Piekļūstot kādai no Ierobežotajām teritorijām, mūsu Vietne un Pakalpojumi var būt nepieejami vai bloķēti.

4. Aizliegtās darbības

4.1 Izmantojot mūsu Vietni un Pakalpojumus, atturieties no darbībām, kas:

4.1.1 Pārkāpjot jebkādas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, privātuma tiesības vai citas tiesības;

4.1.2 iekļaut kaitējošu, aizskarošu, apmelojošu, rasistisku vai nepiemērotu saturu;

4.1.3 Iesaistīt vīrusu vai kaitīgas programmatūras izplatīšanu;

4.1.4 Pārkāpt likumus;

4.1.5 traucēt citiem Lietotājiem izmantot Vietni vai Pakalpojumus.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1 Mūsu Vietnes saturs, tostarp teksts, grafika, logotipi un programmatūra, pieder mums vai mūsu licences devējiem, un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesību akti.

5.2. Mūsu Vietnes un Pakalpojumu izmantošana nenodrošina nekādas tiesības attiecībā uz mūsu vai trešo personu intelektuālo īpašumu.

6. Atbildības ierobežošana

6.1. Vietne un Pakalpojumi tiek piedāvāti “tādi, kādi tie ir” un “tādi, kādi tie ir pieejami”, bez izteiktām vai netiešām garantijām par Vietnes, Pakalpojumu vai saistītās grafikas precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību.

6.2 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies mūsu Vietnes vai Pakalpojumu lietošanas rezultātā vai ir saistīti ar to.

7. Trešo pušu pakalpojumi vai saturs

7.1 Mūsu Pakalpojumi var ietvert saturu vai pakalpojumus, ko sniedz trešās puses. Mēs nekontrolējam, neatbalstām un neuzņemamies atbildību par šādu saturu vai pakalpojumiem.

8. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

8.1. Jūsu ērtībai mūsu Vietnē var būt norādītas saites uz trešo personu vietnēm. Mēs nekontrolējam šīs vietnes vai resursus un neuzņemamies par tiem nekādu atbildību.

9. Izmaiņas šajos noteikumos

9.1 Mums ir tiesības mainīt šos Noteikumus, kad vien tas ir nepieciešams. Mēs jūs informēsim par visām izmaiņām, publicējot atjauninātos Noteikumus šajā lapā.

9.2 Regulāri pārskatiet šos Noteikumus, lai tajos konstatētu jebkādas izmaiņas. Jebkuras izmaiņas šajos Noteikumos stājas spēkā pēc to publicēšanas šajā lapā.

10. Izbeigšana

10.1 Mēs paturam tiesības nekavējoties pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi mūsu Vietnei un Pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus.

11. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

11.1. Šos Noteikumus interpretē un reglamentē mūsu uzņēmuma jurisdikcijā esošie likumi, neatkarīgi no to kolīziju normām.

11.2. Jūs piekrītat, ka strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem, Vietnes vai Pakalpojumiem, ir risināmi tikai mūsu uzņēmuma jurisdikcijā esošajās tiesās.

12. Sazinieties ar mums

12.1 Ja šie Noteikumi rada jautājumus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@ethereumcode.io.

Paaugstiniet savu tirdzniecības meistarību

Ienāciet aktīvu tirdzniecības nākotnē ar mūsu inovatīvo platformu Ethereum Code, kas ir mūsdienīga mākslīgā intelekta un lielo datu integrācija, kas nodrošina augstāko tirdzniecības profesionalitāti. Mūsu mērķis ir dot iespēju tirgotājiem ar precizitāti un izsmalcinātību pārspēt tirgus.