Skip to content

Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 07/22/2023

1. Εισαγωγή

1.1 Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας, ethereumcode.io (“Ιστοσελίδα”). Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του support@ethereumcode.io για την κύρια επαφή.

1.2 Ο Ιστότοπός μας είναι ένα αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με πλατφόρμες συναλλαγών τρίτων (“Πλατφόρμες τρίτων”) και αντίστοιχες υπηρεσίες (“Υπηρεσίες”).

1. 3 Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας από εσάς (“Εσείς”, “Εσείς” ή “Χρήστης”) διέπεται από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης (“Όροι”). Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους με προσοχή. Η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας σηματοδοτεί τη συμφωνία σας με τους Όρους. Η διαφωνία με οποιαδήποτε πτυχή των παρόντων Όρων συνεπάγεται την αποχή από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας.

1. 4 Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, αποδέχεστε και συναινείτε αυτόματα στην Πολιτική απορρήτου μας.

2. Επιλεξιμότητα

2.1 Για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, βεβαιωθείτε ότι:

2.1.1 Είναι τουλάχιστον 18 ετών,

2.1.2 Να διαθέτει το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συναινέσει στους παρόντες Όρους και να τους τηρήσει,

2.1.3 Δεν αντιμετωπίζετε κανένα νομικό εμπόδιο στη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας σύμφωνα με την τοπική σας νομοθεσία.

3. Περιορισμένες περιοχές

3. 1 Ορισμένα εδάφη ή δημογραφικά στοιχεία χρηστών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμό ή απαγόρευση πρόσβασης στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας για νομικούς, κανονιστικούς λόγους ή λόγους διαχείρισης κινδύνου.

3. 2 Οι χρήστες από ορισμένες χώρες ενδέχεται να πρέπει να πληρούν πρόσθετους όρους ή απαιτήσεις. Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις Περιορισμένες Περιοχές, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν μπλοκαριστεί.

4. Απαγορευμένες δραστηριότητες

4.1 Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας, απέχετε από δραστηριότητες που:

4.1.1 Παραβιάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή άλλων δικαιωμάτων,

4.1.2 Ενσωματώνετε επιζήμιο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο,

4.1.3 Περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ιών ή επιβλαβούς λογισμικού,

4.1.4 Παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο,

4.1.5 Να διαταράσσετε τη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από άλλους Χρήστες.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των λογότυπων και του λογισμικού, ανήκει σε εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. 2 Η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας από εσάς δεν παρέχει κανένα δικαίωμα σχετικά με την πνευματική μας ιδιοκτησία ή την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

6. Περιορισμός της ευθύνης

6.1 Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες προσφέρονται “ως έχουν” και “ως διατίθενται”, χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών ή των σχετικών γραφικών.

6.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από ή συνδέεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας.

7. Υπηρεσίες ή περιεχόμενο τρίτων

7. 1 Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Δεν ελέγχουμε, δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες.

8. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

8. 1 Στον Ιστότοπό μας ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων για τη διευκόλυνσή σας. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή πόρους και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη γι’ αυτούς.

9. Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους

9. 1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους όποτε είναι απαραίτητο. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους Όρους σε αυτή τη σελίδα.

9.2 Να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους τίθενται σε ισχύ με την ανάρτησή τους σε αυτή τη σελίδα.

10. Τερματισμός

10.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

11.1 Οι παρόντες Όροι θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από τους νόμους της δικαιοδοσίας της εταιρείας μας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

11.2 Συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων εντός της δικαιοδοσίας της εταιρείας μας για την επίλυση τυχόν διαφορών που απορρέουν από τους παρόντες Όρους ή τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.

12. Επικοινωνήστε μαζί μας

12.1 Εάν οι παρόντες Όροι εγείρουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@ethereumcode.io.

Αναβαθμίστε τις ικανότητές σας στις συναλλαγές

Μπείτε στο μέλλον της διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων με την καινοτόμο πλατφόρμα μας Ethereum Code, μια υπερσύγχρονη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων που αποδίδει κορυφαία εμπορική επάρκεια. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να ξεγελάσουν τις αγορές με ακρίβεια και φινέτσα.