Skip to content

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 07/22/2023

1. Úvod

1.1 Vítejte na našich webových stránkách ethereumcode.io (dále jen „stránky“). Obraťte se na nás prostřednictvím support@ethereumcode.io a získejte primární kontakt.

1.2 Naše stránky jsou úložištěm informací o obchodních platformách třetích stran („platformy třetích stran“) a odpovídajících službách („služby“).

1.3 Vaše („Vy“, „Váš“ nebo „Uživatel“) používání našich stránek a služeb se řídí následujícími podmínkami používání („Podmínky“). Vyzýváme vás, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli. Váš přístup na naše stránky a služby nebo jejich používání znamená váš souhlas s těmito podmínkami. Nesouhlas s jakýmkoli aspektem těchto Podmínek vyžaduje, abyste se zdrželi používání našich Stránek a Služeb.

1.4 Naše zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Souhlasem s těmito podmínkami automaticky přijímáte a souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Způsobilost

2.1 Chcete-li používat naše stránky a služby, zajistěte, abyste:

2.1.1 Nejsou mladší 18 let;

2.1.2 mít právo, oprávnění a způsobilost souhlasit s těmito podmínkami a dodržovat je;

2.1.3 Nebudete čelit žádným právním překážkám při používání našich stránek a služeb podle místních zákonů.

3. Oblasti s omezeným přístupem

3.1 Některým územím nebo demografickým skupinám uživatelů může být přístup k našim stránkám a službám omezen nebo zakázán z právních důvodů nebo z důvodů řízení rizik.

3.2 Uživatelé z některých zemí mohou splňovat další podmínky nebo požadavky. Při vstupu na některé z omezených území se může stát, že naše Stránky a Služby nebudou dostupné nebo budou zablokovány.

4. Zakázané činnosti

4.1 Při používání našich stránek a služeb se zdržte činností, které:

4.1.1 Porušovat jakákoli práva, včetně práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí nebo jiných práv;

4.1.2 Obsahovat škodlivý, urážlivý, hanlivý, rasistický nebo nevhodný obsah;

4.1.3 Zahrnovat nasazení virů nebo škodlivého softwaru;

4.1.4 Porušovat jakékoli zákony;

4.1.5 Narušovat používání Stránek nebo Služeb jinými Uživateli.

5. Práva duševního vlastnictví

5.1 Obsah našich stránek, včetně textu, grafiky, log a softwaru, patří nám nebo našim poskytovatelům licence a je chráněn zákony o duševním vlastnictví.

5.2 Vaše používání našich stránek a služeb nezakládá žádná práva týkající se našeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví třetích stran.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Stránky a služby jsou nabízeny „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez výslovných nebo předpokládaných záruk ohledně přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti stránek, služeb nebo související grafiky.

6.2 Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání našich stránek nebo služeb nebo v souvislosti s nimi.

7. Služby nebo obsah třetích stran

7.1 Naše služby mohou zahrnovat obsah nebo služby poskytované třetími stranami. Takový obsah nebo služby nekontrolujeme, neschvalujeme ani za ně nepřebíráme odpovědnost.

8. Odkazy na jiné webové stránky

8.1 Pro vaše pohodlí se na našich stránkách mohou objevit odkazy na webové stránky třetích stran. Nad těmito stránkami nebo zdroji nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

9. Změny těchto podmínek

9.1 Máme právo tyto podmínky v případě potřeby změnit. O případných změnách vás budeme informovat zveřejněním aktualizovaných podmínek na této stránce.

9.2 Pravidelně kontrolujte tyto podmínky, zda nedošlo k jejich změně. Veškeré změny těchto podmínek nabývají účinnosti jejich zveřejněním na této stránce.

10. Ukončení

10.1 Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit váš přístup k našim stránkám a službám, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, pokud porušíte tyto podmínky.

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

11.1 Tyto podmínky se vykládají a řídí zákony platnými v jurisdikci naší společnosti bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

11.2 Souhlasíte s výlučnou příslušností soudů v rámci jurisdikce naší společnosti pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo Stránek či Služeb.

12. Kontaktujte nás

12.1 Pokud tyto podmínky vyvolávají jakékoli dotazy, obraťte se na nás na adrese support@ethereumcode.io.

Zlepšete své obchodní dovednosti

Vstupte do budoucnosti obchodování s aktivy s naší inovativní platformou Ethereum Code, která představuje nejmodernější integraci umělé inteligence a velkých dat a přináší špičkové obchodní dovednosti. Naším cílem je umožnit obchodníkům přechytračit trhy s přesností a jemností.