Skip to content

Условия за ползване

Последна актуализация: 07/22/2023

1. Въведение

1.1 Добре дошли в нашия уебсайт ethereumcode.io („Сайтът“). Свържете се с нас чрез support@ethereumcode.io за първичен контакт.

1.2 Нашият сайт е хранилище на информация за платформи за търговия на трети страни („Платформи на трети страни“) и съответните услуги („Услуги“).

1.3 Използването от Ваша страна („Вие“, „Вашият“ или „Потребителят“) на нашия Сайт и Услуги се урежда от следващите Условия за ползване („Условия“). Призоваваме ви да прочетете внимателно тези Условия. Вашият достъп или използване на нашия Сайт и Услуги означава, че сте съгласни с Условията. Несъгласието с който и да е аспект на настоящите Условия налага въздържане от използване на нашия Сайт и Услуги.

1.4 Нашата Политика за поверителност е неразделна част от настоящите Условия. Съгласявайки се с тези Условия, вие автоматично приемате и се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

2. Допустимост

2.1 За да използвате нашия Сайт и Услуги, трябва да сте сигурни, че:

2.1.1 Да са на възраст не по-малко от 18 години;

2.1.2 Да притежавате правото, правомощията и капацитета да се съгласите с настоящите условия и да ги спазвате;

2.1.3 Не срещате никакви законови пречки при използването на нашия Сайт и Услуги съгласно местните закони.

3. Ограничени зони

3.1 Някои територии или демографски групи от потребители могат да се сблъскат с ограничаване или забрана на достъпа до нашия Сайт и Услуги поради правни, регулаторни съображения или съображения за управление на риска.

3.2 Потребителите от определени държави може да трябва да отговарят на допълнителни условия или изисквания. При достъп до някоя от Ограничените територии е възможно да установите, че нашият Сайт и Услугите са недостъпни или блокирани.

4. Забранени дейности

4.1 Докато използвате нашия Сайт и Услуги, се въздържайте от дейности, които:

4.1.1 да нарушава каквито и да било права, включително права на интелектуална собственост, права на неприкосновеност на личния живот или други права;

4.1.2 Включва вредно, обидно, клеветническо, расистко или неподходящо съдържание;

4.1.3 Да включва внедряване на вируси или вреден софтуер;

4.1.4 да нарушавате закони;

4.1.5 Да пречи на използването на Сайта или Услугите от други Потребители.

5. Права на интелектуална собственост

5.1 Съдържанието на нашия Сайт, включително текст, графики, лога и софтуер, принадлежи на нас или на нашите лицензодатели и е защитено от законите за интелектуална собственост.

5.2 Вашето използване на нашия Сайт и Услуги не предоставя никакви права, свързани с нашата интелектуална собственост или тази на трети страни.

6. Ограничаване на отговорността

6.1 Сайтът и Услугите се предлагат на база „както е“ и „както е налично“, без изразени или подразбиращи се гаранции за точността, надеждността, пригодността или наличността на Сайта, Услугите или свързаните с тях графики.

6.2 Ние не носим отговорност за никакви загуби или щети, преки или косвени, произтичащи от или свързани с използването на нашия Сайт или Услуги.

7. Услуги или съдържание на трети страни

7.1 Нашите Услуги могат да включват съдържание или услуги, предоставени от трети страни. Ние не контролираме, не одобряваме и не поемаме отговорност за такова съдържание или услуги.

8. Връзки към други уебсайтове

8.1 На нашия Сайт може да има връзки към уебсайтове на трети страни за ваше удобство. Не упражняваме контрол върху тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях.

9. Промени в настоящите условия

9.1 Ние имаме право да променяме тези условия, когато е необходимо. Ще ви информираме за всички промени, като публикуваме актуализираните Условия на тази страница.

9.2 Преглеждайте редовно настоящите условия за евентуални промени. Всички промени в настоящите Условия влизат в сила след публикуването им на тази страница.

10. Прекратяване

10.1 Запазваме си правото да прекратим или спрем достъпа Ви до нашия Сайт и Услуги незабавно, без предварително уведомление или отговорност, ако нарушите настоящите Условия.

11. Приложимо право и юрисдикция

11.1 Тези Условия се тълкуват и уреждат от законите на юрисдикцията на нашата компания, независимо от техните разпоредби за конфликт на закони.

11.2 Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата в рамките на юрисдикцията на нашата компания за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от настоящите Условия или от Сайта или Услугите.

12. Свържете се с нас

12.1 Ако настоящите Условия повдигат някакви въпроси, моля, свържете се с нас на support@ethereumcode.io.

Повишаване на уменията ви за търговия

Навлезте в бъдещето на търговията с активи с иновативната ни платформа Ethereum Code - най-съвременна интеграция на изкуствен интелект и големи данни, която дава върхови умения за търговия. Целта ни е да дадем възможност на търговците да надхитрят пазарите с прецизност и финес.